Det är med glädje vi välkomnar vår nya operatör Fredrik Westerberg till ETAB Industriautomation AB och vår tätningstillverkning Momseal.
Fredrik är bosatt i Gävle och kommer att vara stationerad i lokalen på Utmarksvägen 35.

fredrik.westerberg@etab.nu