System & Projekt2018-09-25T14:55:11+02:00

System & Projekt

Inom vår avdelning ”System & Projekt” så tar vi fram allt från lite enklare och lite mera avancerade utrustningar inom våra teknikområden. Vi arbetar nära kunden med att projektera fram system och lösningar för olika ändamål. Sedan levererar vi utrustningen med tillhörande dokumentation. Där framgår det vilka ingående komponenter utrustningen består av. Utrustningen får också ett specifikt artikel nr (ETAB nr) så att det är enkelt att lägga beställningen på ytterligare en utrustning. I och med detta så förenklar vi handhavandet för kunden samt skapar en tydlighet i omfattningen för utrustningen med pos nr och stycklista på alla ingående komponenter.

Här nedan vi visa några exempel som vi har tagit fram för våra kunder.

Till toppen