Smörjfett

Temperaturområde -40°C till +160°C

Fettet är avsett för smörjning av Rexroth-komponenter vid sammansättning efter översyn och reparation.
Det bör därvid användas sparsamt så att igensättning av kanaler inte riskeras. Det har bra
vidhäftningsförmåga och ger därför god smörjning under mycket lång driftstid. Levereras i tub.

Säkerhetsdatablad R06 – SV [pdf]

Säkerhetsdatablad R06 – ENG [pdf]

Farligt gods klassificering: Nej

Beställnings nr: Typ nr: Nettovikt: Bruttovikt: Statistiskt varunr: Ursprungsland:
898 100 000 4 ETAB Grease
GLY 151
180g 226g 27101983 SE