Pneumatik

Vätska (hydraulolja) som drivkälla ger rörelser med stor kraft, precision och hastighet. Överallt där stora laster behöver förflyttas, exakt och säkert, kommer hydrauliken till användning. Du kan trycka, lyfta eller flytta material som väger mycket samtidigt som du har god precision på rörelsen. Med hydraulmotorer och växlar klarar vi även att generera stora vridmoment för både låga och höga varvtal. Tack vare det breda sortimentet av pumpar, ventiler och komponenter kan vi bygga upp ett komplett hydraulsystem som passar dina behov.