Tfn. växel: +46 (0)21-41 90 88

Kundsupport

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 80

rita@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 85

andreas@etab.nu

Tfn vx: +46(0)21-41 90 88

tom@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 84

joakim@etab.nu

Tekniksupport

Mobil: +46 (0)76-107 02 08

tobias@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 81
Mobil: +46 (0)705-41 90 88

peter@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 75
Mobil: +46 (0)707-92 47 05

kent@etab.nu

Mobil: +46 (0)70-609 22 09

christer@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 70
Mobil: +46 (0)739-82 09 06

peter.nahlin@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 82
Mobil: +46 (0)707-92 09 21

tomas@etab.nu

Tfn direkt: +46(0)21-40 89 86
Mobil: +46 (0)704-91 86 45

tommy@etab.nu

11111

Tätningstillverkning Momseal

Mobil: +46 (0)70-316 18 20

henrik.fryk@etab.nu

Mobil: +46 (0)70-344 36 03

mattias.grahn@etab.nu

peter.hedlund@etab.nu

roger.nilsson@etab.nu

Mobil: +46 (0)70-379 46 79

mathias.thunmarker@etab.nu

Mobil: +46 (0)70-223 74 30

helena.lindqvist@etab.nu

Mobil: +46 (0)70-523 50 74

anders.hoglund@etab.nu

Mobil: +46 (0)70-639 78 58

johan@etab.nu

Ekonomi/Administration

Tfn vx: +46(0)21-41 90 88

la@etab.nu

11111

11111

11111