Hydraulik

Hydrauliken inom ingenjörstekniken har inneburit något av en revolution för tillverkare av mobila maskinutrustningar genom att möjliggöra överföring av stora effekter med hög verkningsgrad från en central kraftkälla till spridda förbrukare.

Ett hydraulsystem är en konstruktion som med hjälp av en strömmande trycksatt vätska överför och/eller styr energi från en kraftkälla till en hydraulmotor och/eller hydraulcylindrar. Vätskan (hydraulolja) som drivkälla, ger rörelser med stor kraft, precision och hastigt. Hydraulsystemets komponenter kan således styras på en rad olika sätt för att åstadkomma en, för samtliga maskiner, hög verkningsgrad i energiöverföringen.

Hydrauliken kommer till användning överallt där stora laster behöver förflyttas, tryckas eller lyftas på ett precist och säkert sätt. Med hydraulmotorer och växlar kan vi även generera stora vridmoment för både låga och höga varvtal.

Tack vare vårt breda sortiment av pumpar, ventiler och komponenter hjälper vi er att bygga upp ett komplett hydraulsystem som passar just era behov.