En filterplåt som används för ihopkoppling med annan utrustning.

Dokumentation av utrustningen: