En bromspanel som är utrustad med FRL utrustning samt vissa hydrauliska komponenter.

Dokumentation av utrustningen: