Kjell Karlsson har blivit avtackad med bl a en guldpokal efter lång och trogen tjänst som servicetekniker på ETAB. Han gick i pension redan i våras men pandemin har satt stopp för ”avtacknings-cermonin” som fick bli hemma i Kjells bostad 21/12 2020. TACK FÖR ALLA ÅR KJELL!