En adapter för att utföra läckage tester på annan utrustning.

Dokumentation av utrustningen: